Psychoterapie

V současné době, z časových důvodů, nevykonávám praxi. Případné změny k lepšímu budou publikovány na této stránce.